Suzhou Igrow Technology Co., Ltd.
Nhà cung cấp Vàng
Nhà cung cấp hạng Vàng là tư cách thành viên cao cấp dành cho các nhà cung cấp trên Alibaba.com. Các thành viên có được các phương thúc toàn diện để quảng bá sản phẩm của họ, tối đa hóa tiếp xúc sản phẩm và tăng lợi tức đầu tư.
Suzhou Igrow Technology Co., Ltd.
Jiangsu, China
Start Order
Place your order online and pay to the designated bank account to get full protection.

10%

10.00%

Đông Nam Á

Thị trường chính Tổng doanh thu (%)
Đông Nam Á 10.00%
Tổng doanh thu hàng năm: US$5 Million - US$10 Million
Tỷ lệ phần trăm xuất khẩu: 1% - 10%

Khả năng thương mại

Phương thức xuất khẩu:
Có giấy phép xuất khẩu riêng

Export License Number: 04138902
Export Company Name : Suzhou Igrow Technology Co., Ltd.
License Photo:
Gửi email cho nhà cung cấp này